Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingar är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb om inte annat anges. 
Anmälan till tävling kan göras från och med 1 mars på tfn 0431-44 98 40, till receptionen över disk och på ”Min Golf” www.golf.se.

Anmälningstiden går ut två dagar före tävlingen, kl 15.00. Startlistan finns påföljande dag kl 12.00 vid receptionsentrén, på www.togk.se under fliken tävlingar samt på ovan angiven www.golf.se

Efteranmälan
Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång placeras på reservlista. 

Uteblivande
Vid uteblivande från tävling utan återbud senast en timme före start, eller utan giltigt skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Avgiften erläggs före nästa tävlingsstart.

Handicap

Det är spelarens skyldighet att aktuell handicap finns registrerad i GIT. Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut om inte annat anges. Priser ska hämtas personligen eller genom  ombud – annars återgår priset till tävlingskommittén. För att vara delaktig i prisbordet krävs att man har EGA Exakt Tävlingshandicap, generationstävlingar och vissa tävlingar under Golfveckan undantagna. 

Regler 
”Regler för Golfspel 2016-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok" gäller. Sjukdom/skada ska rapporteras senast 1 timme före första start. 

Antal spelare 
Tävlingsledningen äger rätt att maximera antal deltagare, samt att ställa in tävlingen vid för få anmälningar. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i ToGK´s Tävlingsbestämmelser.

Klassindelningar 
Klassindelning (om inget annat anges) 

Klassindelningar Klubbtävlingar Herrtävlingar Damtävlingar
A  - 11,4  - 18,0  - 21,2
B 11,5 - 18,4 18,1 - 36.0 21,3 - 36,0
C 18,5 -36,0   hcp 36+
D hcp 36+    


Anmälningsavgifter 

Tävlingsavgift 100 kr. Gäster erlägger greenfee 300kr. 

Tvister/regelbrott
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgörs av tävlingsledningen. 
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i ToGK:s Tävlingsbestämmelser. 
Telefonnummer till tävlingsledningen: 0431-44 98 40. 

Tee
Om inget annat anges gäller valfri tee för damer och herrar.


Förklaringar till tävlingsprogrammet

 Sl      Slagtävling
 Sg       Slaggolf
 Pb      Poängbogey
 M      Matchspel
 Fs      Foursome
 Gs      Greensome
 Fb      Fyrboll
 Sc      Scramble
 Mix     Partävling herre och dam

 Uppdaterad april 2018.