Kö till medlemskap i Torekovs Golfklubb

Anmäl dig till kö för medlemskap

Köande som är mantalsskrivna i Båstad Kommun och familjemedlemmar, d v s make/maka/sambo/ registrerad partner samt barn under 22 år och föräldrar till barn under 22 år, ges visst företräde i kön och placeras i s.k. närboendekategori eller familjekategori.
Kötiden varierar därför beroende på vilken kategori man tillhör. Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb.

Det kostar 200 kr per år och person att stå i kö (administrationsavgift). Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb.

Blankett för att ställa dig i kö till medlemskap hittar du längst ned på denna sida.