Bli medlem i Torekovs GK

Medlemsavgifter, spelrättsformer och spelrättsavgifter

Torekovs Golfbana AB tillämpar flera olika spelrättsformer. Som ny medlem gäller spelrättt G1 första året, därefter valfritt. För info om inträdesavgift, medlemsavgifter och spelrättsformer klicka här >>