Ändring av medlemskap

Ändring av medlemskap

Så länge det finns utrymme för G1-medlemskap (inom de 1250, se beslut årsmötet) hanterats önskemål om ändring under pågående år som följer:

Ändringar från aktivt till passivt medlemskap under pågående år sker då särskilda omständigheter råder (sjukdom/skada vidimerad med läkarintyg). Annars sker ändringar vid årsskifte.

Om utrymme finns för aktivt medlemskap under pågående år, dvs. ändring från passivt till aktivt, kan alla medlemmar med ett passivt medlemskap ansöka om att återaktivera sitt medlemskap och spelrätt.  Ansökan görs via mail till caisa.reis@togk.se och godkänns av styrelsen. Medlemmen betalar in mellanskillnaden mellan passiv och aktiv spelrätt. Annars sker ändringar via årsskiftet. 

Ändring av medlemskap inför nästkommande år skall vara klubben tillhanda senast 1 december.