Medlemskap 2023

Medlems- och spelrättsavgifter 2023 - för befintliga medlemmar

- Årsavgiften för G1 aktiv senior (från det år man fyller 28 år) är 7 300 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 6 100 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre senior  (22–27 år) är 5 950 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 750 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 junior (13-21 år) är 2 900 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre junior (- 12 år) är 1850 kr varav 350 kr i medlemsavgift och
1500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning. Yngre junior betalar sin inträdesavgift på 1 500 kr det år man fyller 13 år.

- Årsavgiften för S2 senior (från det år man fyller 28 år) är 5 690 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 490 kr i spelrättsavgift. Spelrätt utom 27/6-14/8, då spel mot gästgreenfee.

- Årsavgiften för S3 senior  (från det år man fyller 28 år) är 4 250 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 3 050 kr i spelrättsavgift. Spelrätt vardagar utom 27/6-14/8, då spel mot gästgreenfee.

-Årsavgiften för S4 senior (från det år man fyller 28 år) är 3 290 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 2 090 kr i spelrättsavgift. Endast spelrätt mot erläggande av gästgreenfee. 

OBS! Medlemmar med spelrättskategori S4 kan inte ta del av avgiftsreduktion, enligt Grannklubbsavtalen, utan betalar alltid ordinarie greenfeeavgift vid spel på banor som ingår i dessa samarbeten.

Passiv medlem
Seniora passiva medlemmar betalar 1 200 kr, juniora passiva medlemmar betalar 500 kr. Som passiv medlem har man ingen spelrätt på Torekovs golfbana eller andra banor.

Ändring av medlemskap inför nästkommande år skall vara klubben tillhanda senast 1 december.

 

 

Projekt klubbhusområde