Torekovs kommittéer

Torekovs Golfklubb har en klubbkommitèe som har hand om seniortävlingar och övriga medlemsaktiviteter, en bankommitèe och en juniorkommittèe.

Claes Hovstadius

Ordförande Bankommittén

Mats Sjöstedt

Juniorkommitén