Klubbens organisation och styrelse

Vision: Torekovs Golfklubb ska erbjuda en unik linksupplevelse.

Vi ska skapa en linksupplevelse från det att man kommer till klubben till dess man åker därifrån.

Verksamhetsåret  2022 har klubben följande kommittéer:
Klubbkommitté
Bankommitté *22
Juniorkommitté

Ordförande i Torekovs Golfklubb är tillika styrelsemedlem i Torekovs Golfbana AB.

*)
Genomförande av aktiviteter samt kostnader och investeringar i allt som gäller verksamheten på banan, beslutas och hanteras inom ramen för bolagets budget och verksamhetsansvar.

Torekovs Golfklubb & Torekovs Golfbana AB

Torekovs Golfbana AB är ett drifts- och servicebolag åt Torekovs Golfklubb och ägs till 100 % av klubben. I bolaget ligger all icke-idrottslig verksamhet.

Styrelserna för klubb och bolag är bemannade med samma personer.

Per Anders Fasth, ordförande
Ingvar Ganestam
Dan Ohlsson
Sofia Rosén
Göran Nilsson


Supplelanter:
Lotta Emtelfall
Mats Holmlund

Caisa Reis, VD/Klubbchef