Klubbhusbygget - bakgrund

Här följer en sammanfattning av projektet:
Klubbens styrelse har sedan 2004 arbetat med en långtidsplan för att Torekovs Golfklubb även framöver ska kunna vara en attraktiv golfklubb. De första tio åren var fokus på att säkra golfbanan genom förvärv av mark och att höja säkerheten. För tre år sedan arbetades det fram en strategi för klubbens attraktivitet även på längre sikt. Det som samtidigt har hänt under de senaste drygt tio åren är att antalet golfanläggningar i Sverige har ökat, samtidigt som antalet golfare har minskat. Vilket i sin tur inneburit att konkurrensen om golfarna har ökat betydligt. Vi behöver arbeta aktivt med hur vi även framöver kan vara en attraktiv klubb som kan behålla och locka till sig både nya medlemmar och gäster. En attraktiv klubb kan erbjuda låga årsavgifter och hög tillgänglighet för medlemmarna tack vare antal medlemmar, kö-avgifter, inträdesavgifter och hög greenfeenivå.

Det är framförallt fyra huvudområden som avgör klubbens attraktivitet: banan, klubbhusområdet, restaurangen samt atmosfär och bemötande. Under de senaste åren har vår bana klättrat rejält på rankingen över golfbanor i Sverige. Under många år har klubben lappat och lagat byggnaderna på klubbhusområdet. Vid årsmötet 2016 fick styrelsen därför i uppdrag av medlemmarna att ta fram en lösning för klubbhusområdet som ska ge en helhetsupplevelse och som är ekonomiskt hållbar. Utgångspunkten för ett nytt klubbhusområde är att följa upp vår förbättrade och väl profilerade linksbana med ett anpassat klubbhusområde som ligger i linje med klubbens vision ”Torekovs Golfklubb - en unik linksupplevelse” och som uppfyller dagens krav på hållbarhet.

Nytt klubbhus nödvändigt
Efter att styrelsen har låtit oberoende tekniska experter genomföra flera omfattande besiktningar av byggnaderna stod det klart att flera byggnader måste rivas. De tekniska experternas rekommendation är att byggnaderna med reception och shop samt restaurangen behöver rivas medan byggnaden för omklädningsrum kan behållas men behöver renoveras. Byggnaderna är i dåligt skick och är otjänliga som arbetsplats. Att renovera är inget alternativ då det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

Beslut sommaren 2018
I juli röstastades förslaget om ett nytt klubbhusområde igenom med en överväldigande majoritet och i augusti 2019 påbörjades rivningen. Målsättningen är att öppna upp det nya klubbhuset under tidig sommar 2020.