Prisutdelning tävlingsveckan lördag 23 juli k. 15.00

Prisutdelningen börjar kl. 15.00 vid klubbhuset. Nedan ibifogad fil hittar ni hur många priser som delas ut i varje klass:


Kommentarer