Greenfee från 1 mars 2023

Varmt välkommen som gäst att spela på Torekovs GK.


   

Greenfee från 1 mars 2023 Måndag- torsdag Fredag - söndag samt helgdagar
1/3 -26/3  &  30/10 - 31/12 400 kr 400 kr
Gästrabatt, spel med medlem. Gäller alla i bollen 1-3 st. 100 kr  100 kr 
27/3 - 25/6 samt 21/8 - 29/10 550 kr 700 kr
Gästrabatt, spel med medlem. Gäller alla i bollen 1-3 st. 100 kr i rabatt 100 kr i rabatt
26/6 - 21/8  950 kr 950 kr
Gästrabatt, spel med medlem. Gäller alla i bollen 1-3 st.  250 kr i rabatt  250 kr i rabatt
     
 Lägsta greenfee med medlemsrabatt 300 kr    
     

                                          

Juniorer från Torekov, Båstad, Bjäre och Åkagården betalar ingen greenfee på respektive banor, med undantag för v. 26 - 32 då halva priset på ordinarie greenfee gäller. Ordinarie bokningsregler gäller.
Juniorer från övriga klubbar betalar alltid halv gällande greenfee. Vid spel med medlem erhåller gästande junior halva gästrabatten.

Tävlingsgreenfee är 400 kr om inget annat anges.

Spel av en andra rond samma dag bokas efter avslutad första rond i mån av plats, pris 200 kr per person.

OBS! Medlemmar med spelrättskategori S4 betalar alltid greenfeeavgift (= gäst till medlem). Det är alltid den förmånligaste rabatten som gäller, det går ej att nyttja rabatt på rabatt.

Med reservation för ändringar.