Lokala bestämmelser

5. LOKALA BESTÄMMELSER

5.1 Företräde
All trafik, även gående, på vägarna över och längs golfbanan har alltid företräde.

5.2 Privata tomter
Det är inte tillåtet att spela över privata tomter till vänster om hål 6

5.3 Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan skall efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.

5.4 Bagvagnar
Bagvagnar får inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.

5.5 Servering
Ett kort uppehåll (max 5 min) får göras i anslutning till kiosken efter hål 8. Bakomvarande parti som inte önskar ta paus, har rätt att gå igenom. Om parti under tävling är mer än startintervallet bakom framförvarande parti skall inte uppehåll göras i enlighet med Regel 6-7

5.6 Banpersonalen har alltid företräde.
Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slag slås.