LOKALA REGLER 2023 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

Följande lokala regler gäller för allt spel på Torekovs GK om inget annat bestämts och anslagits.

LOKALA REGLER 2023 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

 Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicap- och amatör- reglerna samt enligt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna på klubbhuset och vid klockan samt på Torekovs GK hemsida (www.togk.se).

 

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

 

Stengärdsgårdarnas bansida (insida) på följande hål definierar banans gräns:

 

Hål 7 och 8 - bakom green,

Hål 9 - långs vänster sida,

Hål 12 - längs vänster sida på andra platån,

Hål 17 och 18 - längs vänster sida.

 

En boll är out of bounds när hela bollen ligger på/i stengärdsgården. Lösa stenar får inte tas bort.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.

 

Mark under arbete (MUA)

 

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete (MUA)
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den del av spelfältet som klippts tillfairway höjd eller lägre
 6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet.

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

 

 

 

 

 

Oflyttbara tillverkade föremål.

 

 1. Alla gula och röda plattor för pliktområden,
 2. Alla 150 m-markeringar (naturfärgade pinnar som markerar 150 m till greenens mitt)
 3. Alla avståndsplattor på fairway som markerar 100 m till greenens mitt.
 4. Alla vita bågar på banan och alla avspärrningar med gröna/svarta rep och svarta pinnar.

 

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

 

Oflyttbara tillverkade föremål nära green 

 

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål (t.ex. ett sprinklerlock) nära green får tas enligt Regel 16.1

Därutöver får spelaren även ta lättnad för boll på spelfältet när sådana oflyttbara tillverkade föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

 

Undantag: Ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbarligen orimlig.

 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: Allmän plikt enligt 14.7a

 

Integrerade föremål

 

Alla stengärdsgårdar är integrerade föremål på banan. Lösa stenar får inte tas bort från dessa.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning

 

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning under en tävlingsrond

 

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.

 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

 

Plikt: se Regel 5.7b.

 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter och lokal regel med anledning av Covid-19 
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.


Bunkrar
Sanden ska krattas efter spel i bunker,  ingen lägesförbättring gäller.

 
Brott mot lokal regel är pliktbelagt – slagspel 2 slag, matchspel 1 slag.