Effektivare golf = Gladare golf

När spelet flyter på, då är golfen som allra bäst. Här har vi, i all välmening, samlat några tips och förslag på hur du och ditt sällskap kan bidra till en effektiv golf. Det leder till en trevligare och roligare golfupplevelse för alla spelare på banan.

• Gå mot din boll och så nära du kan utan att störa medspelarens nästa slag.

• Var alltid färdig att slå när det är din tur.

• Bedöm avstånd och klubbval innan du är framme vid din boll.

• Undvik att markera korta puttar.

• Fyll alltid i slag och poäng vid nästa tee.

• Placera vagnar och bagar där du kommer att gå av greenen till nästa hål.

• Hjälps åt att hålla koll och hitta varandras bollar.

• Pausa gärna vid kiosken efter åttan, men var redo att gå vidare när det är er tur dvs. när bakomvarande boll är på green på åttan. I annat fall släpp igenom den bakomvarande bollen.

• Märker du att ”din” boll håller på att tappa avståndet till framförvarande grupp försök hinna ikapp eller släpp igenom bakomvarande boll. Se till att du går bakom bollen framför och inte framför bollen bakom.