Torekov Links

Målet är att framhäva och utveckla banans linkskaraktär. Banan ligger på en stenig, grusig och väldränerad mark. Elementen vi jobbar med är vinden från havet, den karga kusten och den magra jorden. Vi vill ha en bana som är anpassad för att rulla in bollen på green och inte för "target"-golf.

Val av grässort: Fördelar med svingel är att den kräver mindre skötsel, kan klippas något högre, är mer motståndskraftig mot sjukdomar, kräver mindre vatten och mindre gödning vilket är optimalt med tanke på kväveläckage ut i havet.